Wolontariat

Jak wygląda umowa o wolontariat?

Autor Amadeusz Wróblewski
Amadeusz Wróblewski21.06.20234 min.
Jak wygląda umowa o wolontariat?

Wolontariat jest ważnym elementem społecznym, który pozwala osobom chętnym do pomocy na oddanie swojego czasu i umiejętności w celu wspierania różnych organizacji i społeczności. Jednak przed rozpoczęciem pracy jako wolontariusz, warto rozważyć podpisanie umowy wolontariackiej, która precyzuje prawa i obowiązki obu stron. W tym artykule dowiesz się, jak wygląda taka umowa oraz jakie korzyści niesie ze sobą dla wolontariuszy.

Co to jest umowa wolontariacka?

Umowa wolontariacka to formalny dokument, który reguluje relację między wolontariuszem a organizacją, w której wolontariusz będzie działał. Umowa ta jest dobrowolna i nieodpłatna, co oznacza, że wolontariusz nie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenia. Umowa wolontariacka określa zazwyczaj zakres zadań, czas trwania umowy oraz prawa i obowiązki stron.

Umowa wolontariacka powinna zawierać takie elementy jak:

 • Dane identyfikacyjne wolontariusza i organizacji.
 • Określenie celu i zakresu działań wolontariusza.
 • Harmonogram pracy oraz czas trwania umowy.
 • Warunki rozwiązania umowy.
 • Postanowienia dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Klauzule dotyczące poufności informacji (jeśli dotyczy).
 • Inne ustalenia istotne dla konkretnej sytuacji.

Co daje umowa wolontariacka?

Podpisanie umowy wolontariackiej przynosi wiele korzyści zarówno dla wolontariusza, jak i dla organizacji. Dla wolontariusza umowa stanowi potwierdzenie formalnej współpracy i precyzuje zadania, które ma wykonywać. Zapewnia również pewne prawa, takie jak ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo, umowa może zawierać klauzule o poufności, chroniące prywatność i poufność informacji, do których wolontariusz ma dostęp.

Dla organizacji umowa wolontariacka jest zabezpieczeniem prawidłowego przeprowadzenia współpracy oraz ułatwia planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Organizacja ma prawo oczekiwać od wolontariusza wykonania określonych zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem. Umowa umożliwia też lepszą kontrolę nad przebiegiem działań i może zawierać postanowienia dotyczące poufności, szczególnie w przypadku informacji poufnych lub wrażliwych.

Wzór umowy wolontariackiej

Umowa wolontariacka może mieć różną formę, ale najważniejsze jest, aby była jasna i precyzyjna. Oto przykładowy wzór umowy wolontariackiej:

[Miejsce i data]

Umowa wolontariacka nr [numer umowy]

Pomiędzy: [Imię i nazwisko wolontariusza], zamieszkałym [adres zamieszkania], zwanym dalej Wolontariuszem, a [Nazwa organizacji], mającym siedzibę pod adresem [adres organizacji], zwanym dalej Organizacją.

§1. Przedmiot umowy Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania określonych zadań wolontariackich na rzecz Organizacji, zgodnie z ustalonym harmonogramem i wskazówkami.

§2. Okres trwania umowy Umowa obowiązuje od [data rozpoczęcia] do [data zakończenia] i może zostać przedłużona na zgodne oświadczenie stron.

§3. Obowiązki Wolontariusza Wolontariusz zobowiązuje się do: - wykonywania zadań zgodnie z harmonogramem, - przestrzegania regulaminu Organizacji, - dochodzenia o celach i wartościach Organizacji.

§4. Prawa Wolontariusza Wolontariusz ma prawo do: - szkolenia i wsparcia w wykonywaniu zadań, - ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, - odstąpienia od umowy w dowolnym momencie za zgodą Organizacji. §5. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Umowa może zostać w każdej chwili rozwiązana za zgodnym oświadczeniem stron. [Imię i nazwisko wolontariusza] [Podpis] [Właściwa reprezentacja Organizacji] [Podpis]

Kto może podpisać umowę o wolontariat?

Umowę o wolontariat mogą podpisać pełnoletnie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. W niektórych przypadkach organizacje mogą również umożliwiać młodszym osobom podpisanie umowy o wolontariat za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące rodzaju pracy, której mogą podjąć się niepełnoletni wolontariusze.

Umowa wolontariacka a ZUS

Umowa wolontariacka jest zwolniona z obowiązku składania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS). Wolontariusze nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym ani emerytalno-rentowym. Niemniej jednak, jeśli wolontariusz jest ubezpieczony w ZUS z innej przyczyny, np. jako student, to ta umowa nie wpływa na jego status ubezpieczeniowy.

Umowa wolontariatu na czas nieokreślony

Umowa wolontariacka może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Umowa na czas nieokreślony trwa, dopóki którakolwiek ze stron nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Warto jednak pamiętać, że umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez obie strony w dowolnym momencie za zgodą drugiej strony.

Podsumowanie

Podsumowując, umowa wolontariacka jest istotnym narzędziem regulującym współpracę między wolontariuszem a organizacją. Zapewnia jasność i pewność praw oraz obowiązków obu stron. Podpisanie umowy daje wolontariuszowi ochronę i umożliwia organizacji lepsze zarządzanie procesem wolontariatu. Pamiętaj, że przed podpisaniem umowy warto skonsultować się z organizacją oraz zapoznać się ze wszystkimi jej postanowieniami.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak napisać podanie o przyjęcie na wolontariat?
 2. Jak w oryginalny sposób podpisać prezent? Zaskocz bliskich!
 3. Rozkoszuj się smakiem: wypróbuj przepis na ciasto marchewkowe Gessler
 4. Dieta niskotłuszczowa - jadłospis tygodniowy i przepisy
 5. Drewniany stojak dla niemowlaka: Bezpieczne rozwiązanie
Autor Amadeusz Wróblewski
Amadeusz Wróblewski

Witajcie! Jestem Amadeusz, a moja pasja do wolontariatu jest jak płomień, który nie gaśnie. Na tym blogu o wolontariacie będę dzielić się doświadczeniami, refleksjami i inspiracjami związanymi z pomaganiem innym. Wolontariat to nie tylko moje zainteresowanie, to sposób na życie. Razem odkrywajmy, jakie projekty są w trakcie realizacji, poznawajmy osoby, które dokonują niesamowitych rzeczy, i inspirujmy się nawzajem do działań na rzecz innych. Przekonamy się, że małe gesty mogą zmieniać świat, a wolontariat jest drogą do spełnienia i rozwoju osobistego. Dołączcie do mnie w tej wspaniałej podróży!

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Jak zostać wolontariuszem w hospicjum?
WolontariatJak zostać wolontariuszem w hospicjum?

Chcesz zostać wolontariuszem w hospicjum? Przeczytaj nasz przewodnik i dowiedz się, jak rozpocząć swoją wolontariacką przygodę, świadcząc cenną pomoc osobom w trudnym okresie końcowym życia. Znajdź lokalne hospicjum, przejdź proces rekrutacji, uczestnicz w szkoleniach i rozwijaj swoje umiejętności. Bądź gotowy na emocjonalne wyzwania i zyskaj satysfakcję z pomagania innym. Zostań wolontariuszem w hospicjum i spraw, by Twoja obecność miała ogromny wpływ na życie pacjentów i ich rodzin.

Jak napisać podanie o przyjęcie na wolontariat?
WolontariatJak napisać podanie o przyjęcie na wolontariat?

Dowiedz się, jak napisać skuteczne podanie o przyjęcie na wolontariat. W artykule znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące struktury, personalizacji, motywacji i języka podania. Zwiększ swoje szanse na przyjęcie do programu wolontariackiego i rozpocznij wartościową przygodę jako wolontariusz.

Jak wpisać wolontariat na świadectwie?
WolontariatJak wpisać wolontariat na świadectwie?

Zastanawiasz się, jak wpisać wolontariat na swoim świadectwie? W tym artykule znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące uwzględnienia udziału w wolontariacie na oficjalnych dokumentach. Dowiedz się, jak zdobyć zaświadczenie o wolontariacie, jak opisać swoje zadania i osiągnięcia, oraz jak udokumentować swoje zaangażowanie. Wykorzystaj te informacje, aby lepiej podkreślić swoje osiągnięcia i zwiększyć swoje szanse na przyszły sukces.

Jak zostać wolontariuszem w Afryce?
WolontariatJak zostać wolontariuszem w Afryce?

Zastanawiasz się, jak zostać wolontariuszem w Afryce? Przeczytaj nasz artykuł, który zawiera praktyczne wskazówki dotyczące wyboru organizacji, przygotowania się na wyjazd i czerpania radości z wolontariatu. Odkryj, jak możesz zaangażować się i pomagać społecznościom afrykańskim, tworząc niezapomniane doświadczenie i pozytywny wpływ na innych.