Kategoria Zwierzęta

Pingwiny: Życie i przetrwanie w ekstremalnych warunkach Antarktyki
Zwierzęta
Pingwiny: Życie i przetrwanie w ekstremalnych warunkach Antarktyki

Pingwiny odgrywają kluczową rolę w ekosystemach morskich Antarktyki, pełniąc funkcję zarówno konsumentów, jak i ofiar w łańcuchu pokarmowym. Jako drapieżniki, pingwiny pomagają w regulacji populacji ich zdobyczy, takich jak ryby, kałamarnice i kryl. Zjedzenie dużej ilości krylu, na przykład, może wpływać na rozmieszczenie i dostępność tego kluczowego składnika ekosystemu morskiego.